delete

Nieuw bestuur

Gisteren, 7 april 2014, is op de ALV het nieuwe bestuur vastgesteld. Ton Renes is volgens rooster afgetreden als voorzitter en gaat verder als bestuurslid algemene zaken.

delete

Woonbondbrief

delete

HUUR ! verkiezingsdebat

HUUR! Dat was de titel van het debat op 28 februari 2014 in Arti Legi. Het werd georganiseerd door de samenwerkende huurdersverenigingen (Beter Wonen Gouda en HWHM) en debatinstituut Dat Ene Woord. De centrale vraag van de avond was: Wat is de stand van zaken op het gebied van de volkshuisvesting in Gouda? Een belangrijk onderwerp, want bijna een derde van de Goudse huishoudens woont in een sociale huurwoning.

delete

Nieuw adres HBO Beter Wonen Gouda

Vanaf 27 maart 2014 is ons adres Snoystraat 4 in Gouda.