delete

Pilot wonen in zelfbeheer van start

Pilot wonen in zelfbeheer van start

Op het Woonbondsymposium over zelfbeheer in de volkshuisvesting op 21 juni in Arnhem, kondigde de Woonbond aan wonen in zelfbeheer actief te gaan bevorderen.

delete

Woonbond – Rapportage Woningmarkt ...

Rapportage Woningmarkt zegt te weinig over betaalbaarheid

De jaarrapportage 2014 ‘Staat van de Woningmarkt’ die minister Blok naar de Tweede Kamer heeft gestuurd biedt geen helder inzicht in de woonlastenproblematiek van verschillende doelgroepen in Nederland. Dat schrijven Woonbond, Aedes, VNG, G4 (4 grote steden) en G32 (36 middelgrote steden) in een brief aan de Tweede Kamer.

delete

UITBREIDING VRIJSTELLING ZELFOPWEKKING N...

In het Belastingplan 2015 wordt de vrijstelling van energiebelasting bij zelfopwekking uitgebreid naar de huursector. De vrijstellingsregeling houdt in dat diegene die zelf duurzame energie opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, en direct zelf verbruikt, geen energiebelasting hoeft te betalen.

delete

Nieuw bestuur

Gisteren, 7 april 2014, is op de ALV het nieuwe bestuur vastgesteld. Ton Renes is volgens rooster afgetreden als voorzitter en gaat verder als bestuurslid algemene zaken.