delete

Onderzoek corporaties: meer invloed huur...

Huurders krijgen in de Woningwet meer invloed op het beleid van corporaties. Uit onderzoek van Aedes blijkt dat corporaties dat ook willen. Zij zijn van plan om huurders op een andere manier te betrekken bij het maken van nieuwe plannen. Dat vraagt wel een inspanning van corporaties én van huurders. Corporaties willen belanghebbenden, zoals huurders, graag meer betrekken omdat zij zo een beter gedragen beleid krijgen. Aedes en corporaties werken al langer aan het vergroten van de invloed van belanghebbenden. Samen zetten ze daarvoor dit voorjaar een aantal pilots in gang....
delete

Petitie

Van de Werkgroep Huurders van de PvdA ontvingen wij het volgende persbericht: Vanaf vandaag tot en met vrijdag 13 maart ligt in het kantoor van De Speelwinkel de petitie “Blokkeer de huurverhoging”. De afgelopen jaren zijn de huren gigantisch gestegen. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. De maat is vol. Alle Goudse huurders, die vinden dat de gigantische huurverhogingen moeten stoppen, kunnen de petitie komen ondertekenen. Op zaterdag 14 maart zullen de handtekeningen bij de Woonbond in Amsterdam bezorgd worden. Die dag is er in de hoofdstad een...
delete

Algemene Leden Vergadering 23 maart 2015

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Gouda, 23 februari 2015 Geachte leden, Het Bestuur van Beter Wonen Gouda nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op: Maandag 23 maart om 20.00 uur ( zaal open vanaf 19.30 uur) v/h huize Bloemendaal, livingstonelaan 54 in Gouda Het programma van de avond ziet er als volgt uit: 1) Opening 2) Vaststellen van de agenda 3) Mededelingen 4) Goedkeuring verslag ALV 27 maart 2014 5) Jaarverslag 2014 6) Financieel Jaarverslag 2014 7) Verslag Kascontrole Commissie 8) Verkiezing / benoeming bestuursleden 9) (her) benoeming kascommissie....
delete

Woonbond – Huurdersorganisaties in...

Huurdersorganisaties in actie tegen huurverhoging Klik hier om direct naar de petitie te gaan. Tientallen actieve huurders van huurdersorganisaties wisten, ondanks de sneeuw waardoor de treinen niet reden, afgelopen zaterdag toch het actiecafé van de Woonbond te bereiken. In het kader van de landelijke campagne “Blokkeer de huurverhoging” kwamen huurders bijeen om acties te plannen. In verschillende tafels gingen de huurders uiteen om te brainstormen over lokale acties om de petitie op de kaart te zetten. Zo vragen ze bij politiek en verhuurders aandacht voor betaalbare...